ZŠ Jana Masaryka, Praha 2

Poděkování za přednášku: Zdravé stravování ve školách jako prevence obezity dětí a mladistvých

přednáška 27. března 2013 – 6. a 9. ročník

Přednáška byla koncipována jako protiklad zdravého a nezdravého způsobu života.

Žákům bylo srozumitelně vysvětleno co je zdravé, co není a to nejen co se stravy týká, ale celkově životního stylu – připomínka dostatku pohybu, psychické pohody, dostatku spánku, rozložení stravy během dne, potravinové pyramidy.

Lektorka upozorňovala bez znaků manipulace na nevhodné potraviny, zdůvodnila proč jsou nevhodné, jaké mohou být důsledky dlouhodobého požívání, které vnitřní orgány mohou být nevratně narušeny nebo ohroženy. Pozornost věnovala také vhodnému složení stravy během dne, pitnému režimu, odlišnostem ve stravě dítěte a dospívajícího, přizpůsobení stravy pohybové aktivitě jedince.

Pozornost dětí udržovala lektorka vhodně volenými otázkami (snídáš?, kolik jsi vypil?, svačíš, co svačíte?...), které umožňovaly dětem konfrontovat vlastní návyky se zdravým způsobem a motivovaly k dotazům ze strany dětí.

Velkou pozornost a dotazy (i soukromé) pak vzbudila část přednášky, věnovaná anorexii a bulimii, kde bylo stručně objasněno jak vzniká, jak se projevuje a jaké jsou následky.

Pozornost u dětí také vzbudila nanesená souvislost šikany a obezity, děti na toto téma diskutovaly , uvědomily si, že ne vždy musí být obezita následek přejídání.

Přednáška byla vhodně podána pro obě věkové kategorie (6. a 9. tř.), žákům byly předneseny základní principy, které jim umožňují pochopit a vysvětlit vztahy mezi životním stylem a zdravím jedince, zhodnotit význam zdravého způsobu života pro dosažení fyzické a psychické pohody.

Přednáška dětem pomohla zaujmout stanovisko k reklamním praktikám v oblasti stravování a pochopit celistvost všech složek zdraví. Žáci byli vyzýváni k diskusi, byla jim nabídnuta možnost anonymních dotazů, event. možnost pozdějších dotazů na mailovou adresu.

Přednáška výborně korespondovala s probíranými tématy v předmětu Výchovy ke zdraví a nové podání lektorkou jen umocnilo význam a vážnost daného tématu. Pro naše žáky byla přínosem.


Marcela Stíbalová, vých. poradkyně