Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha

Dopis od ředitele školy:

Vážení,

dovolte mi poděkovat vám za realizaci besedy na téma Zdravé stravování ve školách jako prevence obezity dětí a mladistvých, která proběhla s paní Petrou Řehořkovou dne 15. 3. 2013 na naší škole.

Přednáška proběhla u čtyř tříd v rámci výuky předmětů biologie, mikrobiologie, patologie, somatologie. Žáci všech tříd se shodli na tom, že přístup lektorky byl profesionální a získané informace aktuální a s ohledem na převážně ženské osazenstvo padly na úrodnou půdu. Mladé dámy získali množství potřebných konkrétních rad.

Už z pohledu typu naší školy je takové téma pro naše žáky nesporně důležité. Zároveň je důležité pro zdravý vývoj žáků samotných. Jak známo dnešní mladí lidé mají v průměru málo pohybu a jejich stravovací návyky jsou nezdravé.

Ještě jednou děkujeme.

Mgr. Miloš Tichý, ředitel školy