V rámci výše uvedeného projektu proběhl v prosinci minulého roku na naší základní škole v Újezdě nad Lesy program „Zdravé stravování na škole“. Chtěli bychom poděkovat jménem žáků 8. tříd a třídy VI.A za možnost býti účastníky tohoto programu a získat tak velmi přínosné přiblížení této problematiky z oblasti stravování.

Paní Petra Řehořková měla s manželem výborně připravenou interaktivní přednášku, ve které seznámila přítomné žáky - s nebezpečím a úskalími, která na ně číhají v řadě oblíbených „fastfoodů“, vysvětlila jak se orientovat ve výběru potravin, kolik musí „vydat“ energie a jakým způsobem, jaké je správné rozložení denních dávek přijímané potravy a mnoho dalších zajímavostí. Přednáška probíhala zajímavou formou, žáci byli její součástí a aktivně se zapojovali do programu, který byl provázen projekcí a názornými ukázkami, kdy se žáci stávali vlastními figuranty, respondenty apod. Součástí programu bylo také seznámení s nebezpečím nesprávných diet, anorexie a bulimie, s jejich dopady na metabolismus, psychiku a celkový vývoj jedince. Bylo to velmi zajímavé téma nejen pro dívky, ale pro celou tuto věkovou skupinu, kdy problémy s tím spojené jsou velmi časté. V další části programu si také žáci připomněli zásady první pomoci a aktivně si vyzkoušeli obnovu základních životních funkcí na anatomickém modelu. Pod vedením profesionálního záchranáře, Martina Štolce, si tak upevnili nejen již nabyté vědomosti a dovednosti ze školní výuky, ale uvědomili si, že vlastně i oni mohou zachránit lidský život při jakékoliv mimořádné situaci, a to kdekoliv.

Žáci hodnotili velmi kladně především přístup všech lektorů k nim samotným, jejich zasvěcenost a odbornost a přiměřenou formu podaných informací. Velmi ocenili i následnou možnost osobních pohovorů a zodpovězení nejednoho dotazu a podání odborné rady k dané problematice. Především hojně „vytěžili“ pí Řehořkovou, která jim navíc zprostředkovala kontakty na případnou další odbornou radu a pomoc .

Mgr. Jana Kurková, garant výuky naukových předmětů tel-281 011 540, kurkova@zspolesna.cz